Bachelor 2

 Belangrijke documenten en sites 

  1. Presentatie van de korte infosessie "Bachelor 2 Taal- en Letterkunde" (9 mei 2017).

  2. In deze praktische INFOBROCHURE (2017-18) vind je een korte beschrijving van de vakken (vakinhouden, leeslijsten, lesuren) uit de 2e bachelor.

  3. De lessenroosters zijn beschikbaar in de studiegids: Bovenaan rechts kan je de lessenroosters per semester aanklikken.

    * Voor de bacheloropleidingen worden alle vakken van de drie studiejaren opgesomd. In de kolom 'MT1' kun je zien tot welk studiejaar (BA 1, 2 of 3) het vak behoort

    * Voor vakken met meerdere lesmomenten of lokalen, verwijzen we naar de infobrochure of groepslijsten op deze pagina. Daar kan je zien hoe het vak precies wordt georganiseerd (modules, oefeningen, groepjes etc.).

  4. De groepslijsten 2017-18 voor de oefeningen worden hier gepubliceerd op 24 september 2017.

 

Algemene beschrijving

In het programma van bachelor 2 verdiep je je opleiding en komt de nadruk op de taalvakken te liggen. Er zijn er nog twee opleidingsondersteunende vakken: "Algemene taalwetenschap" en "Algemene literatuurwetenschap": anders dan de algemene vakken van bachelor 1 zijn deze vakken niet meer inleidend, maar ze zijn wel van generalistische aard: ze geven een overzicht van de verschillende wetenschappelijke paradigma's in de taal- resp. literatuurwetenschap, en behandelen de geschiedenis van de disciplines.

Dezelfde twee talen die gekozen werden in het eerste jaar blijven een gelijkwaardig aandeel in het studiepakket innemen, nu elk 25 stp. De vakken taalvaardigheid, taalkunde en letterkunde bouwen, conform het principe van de volgtijdelijkheid, voort op de competenties verworven in bachelor 1. Talen die nog geen cultuurhistorisch opleidingsonderdeel hadden in het eerste jaar, voorzien dat nu. Bij de meeste talen ligt ook in dit studiejaar het curriculum vast. Er is wel een keuzemogelijkheid in de taalgroepen Engels en Grieks.