Bachelor 3

Belangrijke documenten en sites  

  1. In deze praktische INFOBROCHURE 2017-18vind je een korte beschrijving (lesmomenten, vakinhoud, leeslijsten) van de opleidingsonderdelen in het derde jaar van de bacheloropleiding.

  2. De lessenroosters vind je in de Studiegids. Klik bovenaan rechts (lessenrooster per semester).

  3. Op deze site vind je informatie over de BA3-ONDERZOEKSPAPER en de mogelijke onderwerpen waarover je een onderzoekspaper kunt schrijven.

  4. Presentatie van de infosessie "Bachelor 3 Taal- en letterkunde" (8 en 11 mei 2017).

 

Algemene beschrijving

Bachelor 3 kent geen algemene opleidingsonderdelen meer zoals in de eerste twee studiejaren, maar geeft de student de kans zich te specialiseren en een eigen wetenschappelijk profiel te verwerven.

Het programma valt uiteen in drie onderdelen.

Ten eerste zijn er de taalspecifieke vakken voor beide bestudeerde talen, waartussen nu een kleine kwantitatieve differentiatie optreedt: 20 stp. voor taal 1 versus 15 stp. voor taal 2.  Een minimumpakket van 15 stp. met gevorderde taal- en letterkundige vakken blijft gegarandeerd voor elke taal; daarbovenop voorzien de taalgroepen hetzij keuzeruimte, hetzij extra taalspecifieke vakken waaruit de studenten een keuze kunnen maken.

De academische opleiding vindt in de bachelor haar bekroning in de onderzoekstaak, die een integratie-oefening is, voortbouwend op in de voorgaande semesters aangeleerde en door papers en/of mondelinge presentaties ingeoefende vaardigheden. De onderzoekstaak wordt ondersteund door een seminarie binnen dezelfde discipline. Die disciplines zijn hetzij taalspecifiek (taalkunde of letterkunde van 1 van de bestudeerde talen), hetzij generalistisch (Algemene taalwetenschap of Algemene literatuurwetenschap).

Ten derde zijn er twee optietrajecten die de resterende 15 stp. vullen:

  1. "taalwetenschap": keuze uit 5 vakken
  2. "literatuurwetenschap": keuze uit 7 vakken  

Deze trajecten bieden de studenten de kans de door hen bestudeerde talen te situeren in een bredere context van taal- en/of letterkundige tradities en disciplines.