Vakgroepen en afdelingen

Vakgroepen 

De opleidingen Taal- en Letterkunde worden in hoofdzaak verzorgd door personeel van de vakgroepen Taalkunde en Letterkunde.

 

Afdelingen

Hoewel het personeel van Taal- en Letterkunde  behoort tot de vakgroep Taalkunde of Letterkunde, wordt er natuurlijk samengewerkt op het niveau van de taal zelf.

Elke afdeling heeft een eigen website:

 

Algemene Literatuurwetenschap

Algemene Taalkunde

Duits

Frans

Engels

Grieks

Italiaans

Latijn

Nederlands: Nederlandse Literatuur

Nederlands: Nederlandse Taalkunde

Spaans

Zweeds

 

Bibliotheken

De vroegere seminariebibliotheken worden geleidelijk aan geïntegreerd in de nieuwe facultaire bibliotheek.In 2014 zal deze integratie voltooid zijn.

De collecties literatuur zijn al opgenomen in de facultaire bibliotheek in de Rozier.

De bibliotheken taalkunde èn de bibliotheken Latijn en Grieks bevinden zich nog in de Blandijn of Rozier. Zie hier de lijst.