Erasmus

In het derde jaar van je bachelorstudie kun je in het buitenland studeren. Met het oog op het verder aanleren van je gekozen talen, maar ook op het vertrouwd raken met andere wetenschappelijke instellingen en tradities, raden wij vanuit de opleiding ten sterkste een semester in het buitenland aan.

In je tweede studiejaar kun je je informeren over studeren in het buitenland en een aanvraag doen.

Erasmus Stappenplan

 

Informatie

 • Lees de informatie op deze webstek van de faculteit.
 • Infosessie voor de studenten Taal- en Letterkunde: 26 november, om 19u30 in Aud. Cumont.
 • De sessie handelt over de mogelijke bestemmingen, aanvragen en selectie.

 

Aanvraag

Na de infosessie van 26 november dien je een aanvraag in voor selectie. Je hebt hiervoor tijd tot 16 december 2019

(Let wel: dit is een aanvraag binnen de opleiding, niet de algemene aanvraag bij de UGent - dat laatste komt later, na de selectie. )

 • We vragen dat je een topvijf van bestemmingen opgeeft
 • Algemeen geldt dat de eerste selectie voor 21 december 2019 rond zal zijn, daarna is er tijd om te reageren en alternatieven te zoeken.
 • Wanneer een student niet geselecteerd wordt voor haar voorkeursbestemming, dan wordt bekeken - in overleg met de student - of andere bestemmingen van haar topdrie, of eventueel nog andere bestemmingen mogelijk zijn. 

 Na selectie

 • Nadat je geselecteerd werd voor een bestemming kun je je officiële aanvraag indienen.
  • Aanvraag in Oasis (informatie volgt nog).

 • In de maanden na deze officiële aanvraag volg je de mails van AIB op.

Studieprogramma

Voor de uitgaande Erasmusstudenten van de Taal- en Letterkunde gelden enkele specifieke richtlijnen.Deze richtlijnen dienen om een goed programma op te stellen dat aansluit bij je talencombinatie en curriculumkeuzes. Ze worden in een infosessie in februari uitgelegd.

Algemeen geldt dat:

  • Studenten Taal- en Letterkunde bestemmingen kiezen waar ze vakken voor hun beide talen kunnen volgen. Vooral studenten die Spaans studeren moeten dit goed in de gaten houden.
  • Per taal gelden een aantal randvoorwaarden voor keuze van vakken (zie programmavoorstel)
  • Keuzevakken worden soepel toegestaan als ze van voldoende hoog niveau zijn en aansluiten bij de opleiding. 

 In de loop van september-oktober vul je je hele BA3-curriculum in op een programmavoorstel (2019-20).

  • Op dit voorstel vul je in: Erasmusvakken, eventueel vervangtaken voor bepaalde Gentse vakken, je tweede semester vakken, waaronder je keuze voor het onderzoeksseminarie
  • Je zendt dit op aan chris.bulcaen@ugent.be
  • Dit programmavoorstel wordt beoordeeld door de examencommissie.
  • Mogelijks moet je aanpassingen doen.
  • Het is dus van belang zo snel mogelijk een programmavoorstel in te dienen.
  • Na goedkeuring kan je je definitieve Learning Agreement opstellen en laten tekenen.

Documenten en Contact

 Hier vind je de documenten die je nodig hebt in oktober :

Programmavoorstel (2019-20)

Contacteer Chris Bulcaen of Stef Craps voor vragen en inlichtingen.