Examencommissie

De examencommissie waakt over de toepassing van het onderwijs- en examenreglement en past hierbij ook richtlijnen toe die opleidingsspecifiek zijn (bijv. bij de samenstelling van individuele studieprogramma's). De examencommissie heeft tevens deliberatiebevoegdheid. De examencommissie bestaat uit alle lesgevers met onderwijsbevoegdheid. De examencommissie wordt bij haar dagelijkse werking geleid door de secretaris van de commissie. De examencommissie wordt bijgestaan door een studiebegeleider en een trajectbegeleider.

 

Goedkeuring studieprogramma's

 

Secretaris van de Examencommissie van de Bachelor Taal- en letterkunde Prof. dr. Peter Lauwers
Secretaris van de Examencommissie van de Master Taal- en Letterkunde Prof. dr. Koen De Temmerman
Erasmuscoördinator Prof. dr. Stef Craps

 

Studie- en trajectbegeleiding

 

Studiebegeleidster An Vierstraete
Trajectbegeleidster Stefanie De Sloovere