Kiezen voor Taal- en Letterkunde

Waarom kiezen voor Taal- en Letterkunde?

De opleiding ‘Taal- en Letterkunde: twee talen’ aan de UGent biedt een programma aan dat aangepast is aan de eisen en maatschappelijke noden van onze tijd. Talenkennis vormt één van de hoekstenen van onze informatiemaatschappij. Door de toename van de mobiliteit en de schaalvergroting van de internationale contacten wordt het bovendien steeds belangrijker om te beschikken over een hoog ontwikkelde taalvaardigheid in meer dan één taal.

Doeltreffende communicatie is echter niet louter een kwestie van taalbeheersing. Ze berust evenzeer op een brede, onbevangen kijk op de maatschappelijke context waarbinnen de communicatie plaats vindt en op een goede kennis van het culturele en meer bepaald het literaire erfgoed.

De opleiding ‘Taal- en Letterkunde’ is wetenschappelijk gericht. De kennis en vaardigheden die de studenten verwerven zijn niet alleen inzetbaar in de eigen disciplines (taalkunde en letterkunde), maar kunnen als algemene competenties worden beschouwd. Aan de hand van onderzoeksopdrachten, die culmineren in een bachelor- en masterproef, leren studenten genuanceerd en kritisch omgaan met complexe teksten en ontwikkelen ze een probleemoplossend vermogen. Dit zijn competenties die gewaardeerd worden in tal van sectoren op de arbeidsmarkt.

 

Verwante opleidingen

De opleiding Taal- en letterkunde biedt onderwijs taalvaardigheid, taalkunde en letterkunde van 9 West-Europese talen.

Aan de UGent kun je opleidingen Talen en Culturen studeren in de Afrikaanse, Oost-Europese en Oosterse Talen. Deze opleidingen leggen meer nadruk op de culturele en socio-politieke context van de bestudeerde talen.

Ook verwant is de opleiding Toegepaste Taalkunde. Deze opleiding biedt onderwijs in een aantal talen die ook bij Taal- en Letterkunde worden aangeboden, maar biedt verder ook Russisch en Turks aan. De grootste verschillen tussen deze twee opleidingen worden in dit document opgesomd.

 

Informeren en lessen volgen

Informatie over de opleiding Taal- en Letterkunde kun je op verschillende manier bekomen.

De opleiding stelt zich zelf voor op de provinciale Sid-in dagen en  UGent specifieke infodagen. Er zijn ook open lessen tijdens de herfst- en krokusvakanties. 

Linken naar studiekiezers en (zelf)testen vind je hier.