De opleiding Taal- en Letterkunde is zowel een verdiepende als verbredende studie.

In de diepte leer je twee talen spreken en schrijven. De opbouw en verschillende vormen van taal bestudeer je in de taalkunde. Letterkundige analyses richten zich op het creatieve gebruik van taal. De concrete taalkundige en letterkundige analyses worden ondersteund door de studie van taal- en letterkundige theorieën en methodologieën.

In de breedte situeer je de taal- en literatuurvormen binnen een historische, culturele en sociale context.

Diepgaande kennis van talen en culturele gevoeligheid blijven cruciale vaardigheden in onze geïnternationaliseerde informatiemaatschappij.  

Infodag & Informatie 

Op deze pagina vind je een uitgebreide digitale voorstelling van onze opleiding.