Opleidingscommissie

Structuur en functie

De opleidingscommissie vervult diverse taken, o.m. het uitwerken en bijsturen van de studieprogramma's en -trajecten, het aanduiden van de lesgevers, het opstellen van de lessenroosters, de opvang van nieuwe studenten, enz. De besluitvorming in de opleiding verloopt in drie stappen.

  • Op het hoogste niveau bevindt zich de Algemene Vergadering die eenmaal per jaar samenkomt. Alle lesgevers in de opleiding worden uitgenodigd voor deze vergadering.
  • Omwille van de concrete werkbaarheid gebeurt het eigenlijke denkwerk en discussiewerk in de Opleidingscommissie, met vertegenwoordigers van de vakgroepen, drie vertegenwoordigers van het asssisterend personeel en zes studentenvertegenwoordigers. 

De opleidingscommissie

Voorzitter:

Prof. dr. Benjamin Biebuyck

Secretaris:

Chris Bulcaen (curriculum manager) 

Beleidsmedewerkers:

Stefanie De Sloovere (trajectbegeleider)

Voorzitter examencommissie Bachelor:

Prof. dr. Peter Lauwers

Voorzitter examencommissie Master:

Prof. dr. Koen De Temmerman

Voorzitter opleiding Master Historische Taal- en Letterkunde

Prof. dr. Youri Desplenter

Voorzitter opleiding Master Vergelijkende Moderne Letterkunde        

Prof. dr. Jürgen Pieters

3 vertegenwoordigers van de vakgroep Letterkunde

Prof. dr. Gert Buelens

Prof. dr. Koen De Temmerman

Prof. dr. Kornee van der Haven

De vertegenwoordigers van de vakgroep Taalkunde

Prof. dr. Renata Enghels

Prof. dr. Klaas Bentein

Prof. dr. Miriam Taverniers

3 Onderwijsbegeleiders:

Freek Adriaens

 Thijs Gillioen 

Yanick Maes

4 studentenvertegenwoordigers:

 Oshin Ghiotto

 

Jolien Depoortere 

 Thomas Moerman

Sien Hendrickx