Schakelprogramma tot de master Taal- en letterkunde

Voor wie?

  • Studenten met een diploma Bachelor in het Onderwijs: Secundair Onderwijs met minstens 1 taal (Duits, Engels, Frans, Latijn of Nederlands)
  • Studenten met een diploma Bachelor in het Office management (afstudeerrichting Bedrijfsvertaler-tolk – Duits, Engels, Frans of Nederlands).

Het schakelprogramma brengt je de noodzakelijke academische en domeinspecifieke competenties bij.
Je behaalt geen academisch bachelordiploma maar een toegangsticket naar de master Taal- en letterkunde één taal (Duits, Engels,Frans, Latijn of Nederlands)

Algemene structuur van het schakelprogramma

Het schakelprogramma omvat ±70 studiepunten. Op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK) kunnen studenten extra vrijstellingen aanvragen voor opleidingsonderdelen van het schakelprogramma.

Het schakelprogramma is opgebouwd uit drie delen:

  • 15 studiepunten  ‘Discipline-ondersteunende opleidingsonderdelen’ (3 vakken)
  • 40 à 45 studiepunten 'Taalspecifieke opleidingsonderdelen’ (voor één taal aansluitend bij het bachelordiploma en de te volgen master): Gevorderde, academische Taalvaardigheid, Taalkunde en Letterkunde
  • 15 studiepunten 'Onderzoeksproject': Bachelorproef, ondersteunend algemeen vak, ondersteunend seminarie

Voor meer informatie over de opleidingsonderdelen verwijzen we je naar de studiekiezer en deze infobrochure.

Lessenroosters

In de studiekiezer vind je rechtsbovenaan op het tabblad 'programma' van de pagina's van de schakelprogramma's een link naar het lessenrooster per semester. 

 

Vragen

contact: chris.bulcaen@ugent.be