Wat is taalkunde

Binnen de opleiding Taal- en Letterkunde bestuderen de studenten een breed geheel van taalkundige fenomenen en theorieën:  

 

 • Geschiedenis van de taal
 • Dieperliggende grammaticale structuren en verklaringen
 • Fonologie, morfologie, semantiek en syntaxis
 • Verwantschap en contact tussen talen
 • Vergelijking van talen en taalstructuren (contrastieve linguïstiek, taaltypologie)
 • Taalvariatie: standaardtaal, dialecten, sociale klasse, jongerentaal …
 • Taalgebruik in de alledaagse praktijk (sociolinguïstiek, pragmatiek, conversatie- en discoursanalyse)
 • Analyse van sociale verhoudingen in en door taal en tekst (discoursanalyse)
 • Stijl en taalregister
 • Eerste, tweede of derde taalverwerving van kinderen en volwassenen
 • Kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekstechnieken in de taalkunde

 

"De taalwetenschap is ten eerste een empirische wetenschap, ten tweede een cultuurwetenschap. Dat de taalwetenschap een empirische wetenschap is, betekent dat zij feitenmateriaal binnen de menselijke ervaringswereld onderzoekt en dus niet puur 'aprioristisch' of louter formeel kan zijn (zoals b.v. de wiskunde). Als cultuurwetenschap heeft de taalwetenschap één van de meest opvallende en centrale producten van menselijke handelingen en menselijke creativiteit tot voorwerp, nl. taal en taalgebruik. Het woord 'product' is met betrekking tot de taalwetenschap in zijn pregnante betekenis te begrijpen vermits taal niet causaal tot stand komt, dit in tegenstelling tot natuurfenomenen die een verklaring volgens het oorzaak.gevolg-principe vereisen. Taal is daarentegen het product van intentionele menselijke handelingen."

Uit de syllabus van 'Inleidig tot taal- en tekststructuren' (Prof. Klaas Willems)

  

Ontdek of taalkunde je interesseert via enkele opnames van lezingen die we organiseren.

Via onderstaande icoontjes kan je internationale visies op taalkunde nalezen (in het Engels) :

  

Link naar lemma Linguistics op Wikipedia         Link naar Glottopedia           link naar Linguistics Society of America     Link naar studentenportaal van Linguist List