Verkorte bachelor

Na een Bachelor of Master Taal- en letterkunde (UGent of andere Vlaamse universiteit) is het mogelijk om een derde taal te studeren in een zogenaamde 'verkorte bachelor' van 60 studiepunten. 

In de praktijk schrijf je je in voor een reguliere bachelor met een talencombinatie waarvan je al één taal hebt gestudeerd. Als je bv. al een bachelordiploma Nederlands-Frans hebt behaald en je wil nog Spaans als derde taal studeren, dan schrijf je je in voor de bachelor Frans-Spaans of Nederlands-Spaans (de keuze wordt bepaald door het curriculum van je eerste bacheloropleiding).

Na inschrijving zal je worden vrijgesteld van: de taalvakken van de taal die je al hebt gestudeerd, de algemene vakken, keuzevakken en bachelorproef (tot 120 studiepunten). 

Blijft over: 60 studiepunten met vakken taalvaardigheid, taalkunde en letterkunde van de taal die je nog niet hebt gestudeerd.  

 

Hoewel dit verkorte programma 60 studiepunten omvat, is het in de praktijk niet zo realistisch om dit in één academiejaar af te werken. Dit omwille van de werklast en volgtijdelijkheid tussen bepaalde vakken. Het is beter om het studiepakket te spreiden en eventueel te combineren met ene andere opleiding of deeltijds werken. Voor advies over een goede spreiding op maat, contacteer je best de trajectbegeleider.

Zie: www.ugent.be/lw/trajectbegeleiding