Werken

 De combinatie van

  • een diepgaande academische vorming met een goede talenkennis,
  • een verfijnd taalgevoel,
  • een creatief denkvermogen en
  • een goed inzicht in zowel literaire als niet-literaire teksten

zal ervoor zorgen dat vele afgestudeerden een gepaste baan vinden in het bedrijfsleven (in de administratie, media, public relations of marketing, bank- en verzekeringswezen, enz.) en in het onderwijs. Andere zullen aan de slag kunnen als journalist of vertaler of werk vinden in de uitgeverswereld, vooral als redacteur of corrector. Afgestudeerden met een bijzondere belangstelling voor de theoretische studie van taal- of letterkunde kunnen in het wetenschappelijk onderzoek aan de slag. Ze werken dan mee aan langlopende onderzoeksprojecten of schrijven een doctoraat.

Alleszins is het zo dat de overgrote meerderheid van afgestudeerden na één jaar een job hebben gevonden - zie hier de grafieken van de VDAB. Een derde van deze afgestudeerden vindt werk in het onderwijs (zowel Secundair Onderwijs als Onderwijs voor Volwassenen), een derde in de brede, culturele wereld (culturele organisaties, musea, media) en een laatste derde in de privémarkt, in heel diverse beroepen.

Talenkennis, onderzoeksvaardigheden en kritische zin voor tekstinterpretatie zijn troeven op de arbeidsmarkt, maar onze studenten moeten ook eigen inzet en creativiteit opbrengen om een goede job te vinden. Een extra jaar studeren met het oog op een specifiek beroep kan daarbij horen. Dat extra jaar houdt bv. in: Lerarenopleiding, Meertalige Bedrijfscommunicatie, Management en Bedrijfseconomie, Journalistiek, Linguïstiek of Literatuurwetenschap (academische carrière).

 

Op de volgende pagina lijsten we enkele concrete beroepen op van alumni van onze opleiding