Alumni

Meet & Greet Alumni - Masterstudenten, 13 maart 2017

Op 13 maart richt de opleiding Taal- en letterkunde haar jaarlijkse Meet & Greet met alumni in.

We nodigen graag alumni uit verschillende sectoren van de arbeidsmarkt uit voor een ontmoeting en babbel met onze masterstudenten. De bedoeling is om hen de verschillende jobmogelijkheden – en ze zijn heel verschillend – te tonen, alsook uitleg te geven over de weg daartoe.

Eerst laten we enkele alumni aan het woord, die getuigen over hun job en de weg daartoe (19u30-20u30, Auditorium D).
Daarna houden we de meet & greet in het cafetaria (20u30-22u30)

  

Terugkomdag Taal- en Letterkunde: 30 april 2016


   
   

 Een terugkomdag voor alumni van de opleiding(en) Taal- en Letterkunde, Germaanse Filologie, Klassieke Filologie en Romaanse Filologie.

Op deze dag willen we op toegankelijke wijze recent taal- en letterkundig onderzoek uit de opleiding presenteren aan onze alumni.

Programma.

 

* Onder de opleiding 'Taal- en letterkunde' begrijpen we ook de vroegere opleidingen Germaanse, Klassieke en Romaanse talen.

  

Alumni-Verenigingen

UGent

De algemene alumni-vereniging van de UGent stelt zich hier voor.

Op het vacatureforum kunnen pas afgestudeerden een aanbod vinden van vacatures.

 

Bond van Gentse Germanisten

De Bond van Gentse Germanisten (kortweg BGG) is de oud-studentenvereniging van de Germaanse aan de Universiteit Gent.  Zij werd opgericht in 1930 en stelt zich tot doel de afgestudeerden verder de informeren over hun vakgebied en hun belangen te verdedigen.
De jaarlijkse ledenbijeenkomst, traditioneel op een zaterdag in november, is tevens de aanleiding voor een reünie van een aantal afstudeerjaren.

 

 

Griekenlandcentrum

Sinds zijn oprichting in 1992 stelt het Griekenlandcentrum van de Universiteit Gent zich tot doel de Griekse cultuur te belichten in al haar aspecten. Dit vertaalt zich in een waaier van onderwerpen die in al hun chronologische en geografische verscheidenheid de Griekse cultuur elk op hun eigen manier in de schijnwerpers plaatsen. Concreet betekent dit dat recent en vernieuwend onderzoek – gaande van literatuur over godsdienst en economie tot aardrijkskunde – zijn weg heeft gevonden naar een breder publiek. "Homo-erotiek in klassiek Athene", "Griekenland, bakermat van het bankwezen" en "Griekenland in het stripverhaal", het waren stuk voor stuk steentjes van de mozaïek die we de voorbije jaren hebben gecreëerd.

Het centrum bouwt voort op de rijke traditie van onze universiteit en wil in nauwe samenwerking met de optierichting Nieuwgriekse Taal- & Letterkunde van de opleiding Grieks, een brug slaan tussen de academische studie van de Griekse beschaving en haar nawerking, en de brede maatschappelijke interesse die hiervoor bestaat.

 

Nederlands Klassiek Verbond

De afdeling Oost-Vlaanderen van het Nederlands Klassiek Verbond werd opgericht door mensen uit zeer verschillende vakgroepen van de Universiteit Gent. Zowel de vakgroep Latijn & Grieks, als de vakgroep Romaanse Talen (andere dan het Frans) en de vakgroep Geschiedenis (afdeling Oude Geschiedenis) ondersteunen het project