Wat is letterkunde

De studie van literatuur en literatuurwetenschap omvat ondermeer het volgende:

 

 • Geschiedenis van literatuur en literaire bewegingen, zowel binnen een bepaald taalgebied, als over de grenzen van talen en naties heen.
 • Vergelijking van literaire tradities, genres en thema's (vergelijkende literatuurwetenschap)
 • Analyse van individuele werken of oeuvres
 • Analyse van beeldrijk en creatief taalgebruik
 • Verbanden met andere kunstvormen
 • Verbanden met andere wetenschappelijke disciplines (bv. pyschologie, sociologie, filosofie, cultuurwetenschappen)
 • Begrip van schrijven en lezen in andere historische contexten
 • Analyse van 'het hedendaagse' in contemporaine literatuur
 • Maatschappelijke thema’s
 • Literaire kritiek, theorieën en methodes
 • Narratalogie: verhaalvormen en perspectieven
 • Digital Humanities: literatuur(studie) aan de hand van digitale middelen, databases en het internet
  
 
"Lezen (ofwel: interpreteren) doet zowat iedereen, graag of niet. Niet alleen boeken overigens, maar ook andere dingen om ons heen: de gedachten van onze vrienden, familieleden en omstanders; onze favoriete films en toneelstukken; de plattegrond van een onbekende stad die we bezoeken; de al dan niet alledaagse situaties waarin we ons bevinden. Lezen is als ademen: iets wat we vanzelf doen en wat we nodig hebben om te leven. (...) Het 'natuurlijke' en vanzelfsprekende gegeven van het lezen en het interpreteren is de stof waarmee de algemene literatuurwetenschap zich bezighoudt. In de meest eenvoudige, maar daarom zeker niet minst rake omschrijving die je van het vakgebied zou kunnen geven: wie aan algemene literatuurwetenschap doet, leert lezen.
De algemene literatuurwetenschap stelt 'waarom'-vragen in verband met het functioneren van teksten en de manier waarop die voor ons betekenis geven aan de werkelijkheid waarin ze voorkomen en waarnaar ze verwijzen. Waarom geloven we dat een tekst x betekent en niet y? Waarop baseren we ons wanneer we een bepaalde tekst literair noemen? Waarom vinden sommigen het belangrijk te weten wat een auteur bedoelde toen hij een gedicht schreef? Waarom leggen anderen zoveel klemtoon op de taak van de lezer bij het tot stand komen van betekenis?"
 
Uit: Beste lezer, handboek bij de cursus Algemene Literatuurwetenschap van Prof. Jürgen Pieters
   
  Ontdek of literatuurwetenschap je interesseert via de opnames van lezingen die we organiseren. (Scroll op de webpagina door naar de luisterfragmenten of video-opnames van lezingen en interviews.) 
 
 
Link naar lemma literary theory op Wikipedia                             link naar literary theory of Internet encyclopedia of philosophy